Không còn thời gian để lãng phí: Những thách thức và cơ hội đối với phát triển thương mại xanh tại Việt Nam

0
482
SBLAW giới thiệu TOÀN VĂN BÁO CÁO MỚI RA CỦA WORLD BANk VỀ VIỆT NAM (bản tiếng Việt):
Không còn thời gian để lãng phí: Những thách thức và cơ hội đối với phát triển thương mại xanh tại Việt Nam,”(World Bank Jan 2022).
Các bạn có thể xem báo cáo tại đây: