Untitled 2

Hình ảnh của mình bị người khác tự ý lấy đăng lên mạng xã hội, phải làm sao?

Câu hỏi: Tôi là X, ở Hà Nội. Hình ảnh của tôi bị người khác tự ý lấy khi chưa được sự đồng ý của tôi để đăng lên facebook, khiến hình ảnh, danh dự của tôi xấu đi. Luật sư cho tôi hỏi giờ tôi phải làm như thế nào để lấy lại được hình ảnh danh dự của mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Pháp luật hiện hành quy định về việc cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình tại Điều 32 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

“Điều 32: Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác …”.

Do vậy theo quy định trên, thì khi người khác chỉ được sử dụng hình ảnh cá nhân của bạn khi được sự đồng ý của bạn; khi sử dụng hình ảnh của bạn vì mục đích thương mại thì các bên có thể thỏa thuận về mức thù lao hoặc thỏa thuận khác. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng quy định về 1 số trường hợp hình ảnh của bạn có thể được sử dụng mà không cần sự đồng ý của bạn tại Khoản 2 Điều 32 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

“2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh”.

Theo quy định trên thì những hình ảnh sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng… mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm uy tín của người có hình ảnh. Ví dụ: hình ảnh của bạn khi đi hiến máu, nhà báo lấy hình ảnh đó để viết bài về chương trình hiến máu ngày hôm đó…
Đối với trường hợp của bạn do bạn không cung cấp cụ thể thông tin trường hợp hình ảnh của bạn bị sử dụng như thế nào. Nếu bạn thấy danh dự, nhân phẩm hình ảnh của mình bị xâm phạm bạn có thể yêu cầu Tòa án để giải quyết, nếu hình ảnh của bạn bị xâm phạm thì Tòa án có thể ra quyết định buộc bên vi phạm phải thu hổi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bạn và bồi thường thiết hại cho bạn. Và có thể áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. Việc này được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Bộ luật dân sự năm 2015:

“… 3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật”.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664