Untitled 2

Hình thức chào bán cổ phần

Quy định về việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần được quy định tại Điều 24, Nghị định 102/2010/NĐ – CP  như sau:

Công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau đây:

a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet;

b) Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định;

d) Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã được xác định.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.

3. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của pháp luậ

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Chat Zalo: 0904340664