Untitled 2
Hồ sơ đăng ký đổi tên của Doanh nghiệp - internet

Hồ sơ đăng ký đổi tên của Doanh nghiệp

Câu hỏi: Công ty tôi muốn đổi tên doanh nghiệp. Xin hỏi hồ sơ đăng ký đổi tên doanh nghiệp như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Điều 41 Nghị định 78/2015/ NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã quy định về việc đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:

Điều 41. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

 Như vậy, hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị về đăng ký đổi tên doanh nghiệp như sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, gồm nội dung:

+ Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Tên dự kiến thay đổi

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Kèm theo Thông báo là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đối, các thành viên hợp danh đ; Quyết định của chủ sở hữu công ty. Trong đó, Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Tư vấn Luật – Lựa chọn loại hình doanh nghiệp Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trả lời phỏng vấn chương trình nhịp cầu Netviet về vấn đề lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho Việt Kiều khi kinh doanh tại Việt Nam Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664