Untitled 2

Quy định chi tiết về việc lập hồ sơ địa chính

Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014.

Tại điều 1 của thông tư này quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Với nội dung chính nêu hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký với đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận., cũng như việc quản lý của nhà nước đối với địa chính

Đối với cách thức lập hồ sơ, nội dung hồ sơ và các giấy tờ đính kèm đã được nêu rất cụ thể tại chương II của thông tư này.

Các bạn có thể download Thông tư tại đây

Thông tư 24_2014_TT_BTNMT

Xem thêm video của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664