Untitled 2

Hỗ trợ đào tạo nghề luật sư cho viên chức trung tâm trợ giúp pháp lý xã nghèo

Viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tại các địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề luật sư và cam kết làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại địa phương ít nhất 02 năm kể từ khi đi đào tạo về sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề luật sư là nội dung quy định tại Quyết định 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng khẳng định sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tại từng trung tâm trợ giúp pháp lý với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/lớp/trung tâm/năm; hỗ trợ thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý: 20 triệu đồng/trung tâm; chi phí tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở (chi cho báo cáo viên, chi công tác phí, chi hành chính và các chi phí khác theo quy định) là 02 triệu đồng/xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn/01 lần/năm…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/09/2016.

Ngoài ra, còn có quy định về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam; Tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Hồ sơ tài nguyên hải đảo; Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước… cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 09/2016.

Theo Luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi

Trong bài “Đăng ký ô tô phải mở tài khoản: Chưa khả thi” đăng trên …

Chat Zalo: 0904340664