Untitled 2

Hoạt động Chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Câu hỏi: Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài có đầy đủ hoạt động giống như công ty chứng khoán thành lập trong nước, do cá nhân, tổ chức Việt Nam là chủ sở hữu hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 10 Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán như sau:

Điều 10. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập và hoạt động chi nhánh của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

2. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán như đối với công ty chứng khoán, ngoại trừ việc trực tiếp quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng và việc nhận mở tài Khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư trong nước.”

Như vậy, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán như đối với công ty chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán, tuy nhiên ngoại trừ việc trực tiếp quản lý tiền gửi giao dịch của khách hàng và nhận mở tài Khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư trong nước.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664