Untitled 2
thành lập công ty tại hà nội

Hỏi về việc thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Doanh nghiệp hỏi: SBLAW có thể cung cấp cho chúng tôi phạm vi dịch vụ và phí thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội?

Luật sư trả lời: SBLAW có thể hỗ trợ doanh nghiệp thành lập công ty cổ phần với nội dung sau:

1. Dịch vụ thành lập của SBLaw như sau:

– Tư vấn pháp lý toàn diện xoay quanh vấn đề thành lập doanh nghiệp, đặc điểm, tổ chức của các loại hình doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tư vấn kê khai thuế ban đầu;

– Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp gửi khách hàng;

– Nhận lại hồ sơ và nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội;

– Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành làm con dấu pháp nhân;

– Cùng khách hàng nhận con dấu pháp nhân, bàn giao toàn bộ kết quả cho khách hàng;

– Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 03 số báo liên tiếp trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

2. Phí dịch vụ:

– Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp: 5.000.000 VNĐ ( Năm triệu đồng)

– Phí dịch vụ đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: 800.000 VNĐ ( Tám trăm nghìn đồng)

Phí trên chưa bao gồm 10% VAT.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664