Untitled 2
mua hàng điện tử

Hợp đồng điện tử khi mua bán hàng qua mạng có giá trị pháp lý không?

Câu hỏi: Tôi có đặt mua số lượng lớn máy hút bụi qua mạng và mong muốn thiết lập hợp đồng qua mạng với bên cung cấp nhưng còn chưa rõ về điều kiện để hợp đồng này có thể được công nhận giá trị pháp lý như bản gốc. Mong Luật sư có thể tư vấn cho tôi về quy định đối với vấn đề này?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 3, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định:

“Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.”

Vậy hợp đồng được giao kết qua mạng cũng được coi là chứng từ điện tử. Theo đó để hợp đồng có giá trị pháp lý thì cần đáp ứng các điều kiện theo Điều 9, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử như sau:

– Có sự bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ thời điểm thông tin được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng chứng từ điện tử;

– Thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Tuy nhiên các điều kiện trên có tiêu chí đánh giá riêng.

Đối với tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị chứng từ điện tử.

Đối với tiêu chí về sự bảo đảm đủ tin cậy là khi một trong những biện pháp sau được áp dụng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trao đổi và sử dụng chứng từ điện tử:

– Ký chứng từ điện tử bằng chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số hợp pháp cấp;

– Lưu trữ chứng từ điện tử tại hệ thống của một tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử đã được cấp phép mà các bên thỏa thuận lựa chọn;

– Có sự bảo đảm từ phía thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng cho việc khởi tạo, gửi và lưu trữ chứng từ điện tử về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong chứng từ điện tử trong quá trình gửi và lưu trữ trên hệ thống;

– Biện pháp khác mà các bên thống nhất lựa chọn.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Nhận thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664