Untitled 2
mua bán điện tử

Quy trình giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Câu hỏi: Tôi đang muốn mua hàng qua mạng và mong muốn ký kết hợp đồng thương mại điện tử. Luật sư cho tôi hỏi về quy trình, thủ tục để giao kết hợp đồng điện tử được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định tại Mục 2 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử, thì bạn cần thực hiện quy trình như sau:

Bước 1: Thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng

Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến áp dụng cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được coi là thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng của thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Bước 2: Đề nghị giao kết hợp đồng

Chứng từ điện tử do khách hàng khởi tạo và gửi đi bằng cách sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến được coi là đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ gắn kèm chức năng đặt hàng trực tuyến đó.

Có thể hiểu là khi bạn chọn sản phẩm muốn mua, sau đó bấm vào chọn chức năng đặt hàng trực tuyến. Trước khi đặt hàng, website thương mại điện tử phải có cơ chế cho khách hàng rà soát, bổ sung sửa đổi, xác nhận lại nội dung giao dịch về tên hàng hóa, giá trị, phương thức, thời hạn giao hàng. Nếu sau khi rà soát khách hàng chọn đặt hàng thì việc đặt hàng coi như là đề nghị giao kết hợp đồng của người mua.

 Bước 3: Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng

Trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phải được thực hiện dưới hình thức phù hợp để thông tin có thể lưu trữ, in và hiển thị được tại hệ thống thông tin của khách hàng.

Khi trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng, thương nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng phải cung cấp cho khách hàng những thông tin sau: Danh sách toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ khách hàng đặt mua, số lượng, giá của từng sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng; Thời hạn giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; Thông tin liên hệ để khách hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.

Bước 4: Thực hiện hợp đồng

Sau khi hoàn tất việc giao kết hợp đồng, thương nhân sẽ tiến hành các công đoạn chuẩn bị để cung cấp hàng hóa cho khách hàng. Việc thực hiện hợp đồng có thể chia thành các bước, lúc này người mua có thể truy cập vào website thương mại điện tử để kiểm tra tình trạng đơn hàng.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Nhận thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664