Untitled 2
hop dong mua ban nha o

Hợp đồng mua bán nhà ở

Luật sư cho tôi hỏi hợp đồng mua bán nhà ở có quy định theo một hình thức nhất định nào không hay là mình tự do lựa chọn hình thức như hợp đồng dân sự thông thường?

Luật sư trả lời: Như các bạn đã biết hợp đồng là sự thỏa thuận giao kết giữa hai bên và Nhà Nước luôn tôn trọng sự thỏa thuận và tự do lựa chọn hình thức cho hợp đồng.

Nhưng trong một số trường hợp Pháp luật lại bắt buộc theo một hình thức nhất định và hợp đồng mua bán nhà ở mà bạn đang hỏi thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật có quy định về mặt hình thức như sau:

Hợp đồng mua bán nhà ở phải được thành lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vậy trong trường hợp này bạn phải tuân theo hình thức mà pháp luật đã quy định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664