Untitled 2
hop dong mua ban tai san

Hợp đồng mua bán tài sản

Luật sư cho tôi hỏi hợp đồng mua bán tài sản được pháp luật quy định như nào?

Luật sư trả lời: Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.

Khi bỏ ra một khoản tiền dù nhiều hay ít để mua một tài sản, tâm lý của người mua bao giờ cũng muốn tài sản đó phải được đảm bảo về chất lượng, số lượng và một số phương diện khác.

Vì vậy mà pháp luật đã quy định một cách chặt chẽ về hợp đồng mua bán tài sản như sau:

Chất lượng của vật mua bán

1.  Chất lượng của vật mua bán do các bên thỏa thuận

2.  Trong trường hợp chất lượng của vật đã được công bố hoặc được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền quy định thì chất lượng của vật xác định theo các tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.  Khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định về chất lượng thì chất lượng của vật mua bán được xác định theo mục đích sử dụng và chất lượng trung bình của vật cùng loại

Giá và phương thức thanh toán

1.  Giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

Trong trường hợp các bên thỏa thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán.

Đối với tài sản trong giao dịch dân sự mà Nhà Nước có quy định khung giá thì các bên thỏa thuận theo quy định đó.

2.  Các bên có thể thỏa thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá.

3.  Thỏa thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thỏa thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

4.  Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận.

Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán

1.  Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng  thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.

2.  Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

3.  Khi các bên không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay khi nhận tài sản.

Thời điểm chịu rủi ro

1.  Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản, nếu  không có thỏa thuận khác.

2.  Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành xong thủ tục đăng ký, kể cả khi bên mua chưa nhận tài sản, nếu không có thỏa thuận khác.

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664