Untitled 2

Hợp đồng thuê khoán tài sản và các vấn đề liên quan

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết trong trường hợp nào là hợp đồng thuê khoán tài sản không ạ vì nhiều lúc tôi vẫn hay nhầm với hợp đồng thuê tài sản?
Luật sư trả lời: Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài sản cho bên thuê để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó và có nghĩa vụ trả tiền thuê.
Để không bị nhầm giữa hợp đồng thuê khoán tài sản với hợp đồng thuê tài sản bạn cần lưu ý các vấn đề sau:
Đối tượng của hợp đồng thuê khoán
Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, súc vật, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Nếu bạn thuê những đối tượng mà tôi nêu trên thì đó sẽ là hợp đồng thuê khoán còn ngoài những đồi tượng mà tôi nêu trên thì đó sẽ là hợp đồng thuê tài sản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664