Untitled 2
Balance sheet of a financial report with spectacles

Hợp đồng thuê nhà

Luật sư cho chúng tôi hỏi chúng tôi có thuê một căn nhà cho con tôi ở nhưng không lập thành văn bản có được không ạ?
Luật sư trả lời: Hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Vậy trong trường hợp bạn thuê nhà bắt buộc bạn lập thành văn bản để chứng minh bạn và người cho thuê có giao kết hợp đồng để khi xảy ra tranh chấp tòa án còn có căn cứ bảo vệ bạn.
Trong trường hợp bạn thuê nhà với thời hạn dài trên 6 tháng thì bắt buộc hợp đồng của bạn phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký.
Tóm lại khi bạn thuê nhà thì hình thức của hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải được lập thành văn bản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664