Untitled 2

Hướng dẫn khai thuế GTGT với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên

Ngày 05/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, tổ chức sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện khai thuế GTGT theo quý, không phân biệt có doanh thu trên hay dưới 50 tỷ đồng/năm.

Trường hợp người nộp thuế có thêm doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác cũng áp dụng hình thức khai thuế GTGT theo quý như trên.

Riêng đối với cá nhân có phát sinh doanh thu của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển, thực hiện khai thuế theo năm và nộp thuế GTGT theo quý.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2016

Theo luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664