Untitled 2
nguồn internet

Hủy kết hôn trái pháp luật

Câu hỏi:  Tôi là Chi. Khi tôi và chồng hiện tại cả tôi đã đủ tuổi kết hôn trên pháp luật. thì bố mẹ 2 bên ép kết hôn do ông bà đã hứa hôn với nhau từ trước. Do không có tình cảm với chồng nên tôi đã làm đơn yêu cầu Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật nhưng chồng tôi không đồng ý. Quý công ty cho tôi hỏi trong trường hợp của tôi thì Tòa án xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 8 Luật hôn nhân và gia định 2014 quy định về điều kiện kết hôn:

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Dẫn chiếu điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn là do bố mẹ 2 bên cưỡng ép kết hôn do hứa hẹn với nhau từ trước mà 2 bạn đều không có tình cảm với nhau đã vi phạm vào điều kiện kết hôn Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Do đó cuộc hôn nhân của bạn là trái pháp luật.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình quy định:

“…3. Trường hợp hai bên đã đăng ký kết hôn nhưng tại thời điểm Tòa án giải quyết hai bên kết hôn vẫn không có đủ các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình thì thực hiện như sau:

a) Nếu có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật;

b) Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Trường hợp quyết định theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này thì Tòa án áp dụng quy định tại Điều 12 của Luật hôn nhân và gia đình để giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, khi bạn yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, nếu Tòa án xét thấy việc kết hôn này là trái pháp luật và tại thời điểm Tòa án giải quyết hai bên kết hôn vẫn không có đủ các điều kiện kết hôn thì ngay cả khi chồng bạn không đồng ý thì Tòa án vẫn ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664