Untitled 2

Khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia từ ngày 25/11/2017

Ngày 09/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Theo đó, thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu có những đổi mới như sau:
– Khai báo hóa chất nhập khẩu phải được thực hiện trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, không còn khai báo trực tiếp (hồ sơ giấy) như quy định tại Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011.

– Bỏ Giấy xác nhận khai báo hóa chất; thay vào đó Bộ Công Thương phản hồi thông tin qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, phản hồi này có giá trị xác nhận hoàn thành khai báo và làm cơ sở cho thủ tục thông quan.

– Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo hóa chất và phải lưu trữ hồ sơ khai báo tối thiểu 5 năm.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất bao gồm:

– Đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất;

– Phải có lối, cửa thoát hiểm;

– Hệ thống thông gió phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió;
– Phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy.

– Thiết bị điện phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ;

– Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2017; thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011; đồng thời, bãi bỏ Điều 8 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

SBLAW

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng ngoại thương

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và đá quý …

Chat Zalo: 0904340664