Untitled 2

Khó khăn khi thực hiện bảo lãnh ngân hàng với dự án bất động sản

Câu hỏi: Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều chủ đầu tư cho biết họ rất gặp khó khi xin bảo lãnh từ ngân hàng thương mại, khi mỗi ngân hàng có một quy chuẩn riêng trong việc xác định một chủ đầu tư có hoạt động hiệu quả hay không hay dự án thế nào mới gọi là khả thi. Và để dự án được triển khai thường mất rất lâu. Dưới tư cách của một chuyên gia tư vấn luật, theo ông có nên đề xuất Ngân hàng Nhà nước cần ban một tiêu chuẩn chung về tạo điều kiện dễ hơn trong việc xét duyệt bảo lãnh của một dự án?

Trả lời: Theo quan điểm của tôi, Ngân hàng nhà nước nên nghiên cứu trường hợp cụ thể này để ban hành một Thông tư hướng dẫn các tiêu chuẩn chung để xác định một chủ đầu tư có hoạt động hiệu quả không để cấp bảo lãnh.
Nếu có một tiêu chuẩn chung, các ngân hàng có căn cứ pháp lý cụ thể và sẽ mạnh tay hơn trong việc đánh gía và cấp bảo lãnh cho các dự án, điều này tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và người mua nhà.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664