Untitled 2
Khu công nghiệp phải có 10% diện tích trồng cây xanh

Khu công nghiệp phải có 10% diện tích trồng cây xanh

Đây là một trong những yêu cầu bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được nêu tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ngoài yêu cầu nêu trên, quy hoạch các khu chức năng trong khu công nghiệp phải bảo đảm giảm ảnh hưởng của các loại hình sản xuất gây ô nhiễm với các loại hình sản xuất khác; thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các dự án trong khu công nghiệp có khoảng cách an toàn môi trường theo quy chuẩn để giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở khác trong khu công nghiệp và các đối tượng kinh tế – xã hội xung quanh khu công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bố trí phù hợp với các loại hình đầu tư trong khu công nghiệp, bảo đảm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường xung quanh.

Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp bao gồm: Hệ thống thoát nước; hệ thống xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ chất thải rắn (nếu có); hệ thống quan trắc nước thải tự động và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác…

Trong đó, hệ thống thoát nước trong khu công nghiệp phải tách riêng hệ thống thu gom, thoát nước thải với hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước thải phải có vị trí, cốt hố ga phù hợp; vị trí đấu nối nước thải nằm trên tuyến thu gom của hệ thống thoát nước và đặt bên ngoài phần đất của các cơ sở; điểm xả thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung phải bố trí bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, có biển báo, có sàn công tác diện tích tối thiểu 01m2 và có lối đi…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/08/2015.

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664