Untitled 2
kiểu dáng và sáng chế

Kiểu dáng và sáng chế giống và khác nhau thế nào?

Q: Chúng tôi là công ty chế tạo máy, chúng tôi muốn luật sư SBLAW giải thích về sự khác nhau và giống nhau giữa sáng chế và kiểu dáng để chúng tôi có thể bảo hộ?

A:  Thực tế kiểu dáng công nghiệp là việc bảo hộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm.

Một sản phẩm muốn được bảo hộ kiểu dáng thì nó phải có hình dạng đặc thù nhất định và nhờ có hình dạng đặc thù này mà sản phẩm phát huy hết tính năng của nó.

Nếu kiểu dáng bị thay đổi hình dạng thì sản phẩm không đạt được công năng của mình.

Còn Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật thể hiện thông qua quy trình sản xuất, hoặc sản phẩm.

Cả kiểu dáng và Sáng chế phải đáp ứng 3 điều kiện:

1. Có tính mới: Nghĩa là tại thời điểm đăng ký thì chưa bị bộc lộ công khai ra ngoài bằng bất kỳ hình thức nào

2. Có tính sáng tạo: nghĩa là sản phẩm phải thực sự khác biệt và ưu việt so với những sản phẩm đã có trước đây.

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp : Nghĩa là phải có khả năng áp dụng trên thực tế, khi sản xuất hàng loạt thì các sản phẩm phải tương đồng nhau hoàn toàn , không có sự khác biệt và ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, nước…..

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664