Untitled 2

Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

 Câu  hỏi : Luật sư có thể cho chúng tôi biết về  điều kiện kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ?

 Điều kiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

  1. Có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong năm tối thiểu là 300 ca;
  2. Chưa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;
  3. Đáp ứng nhu cầu và bảo đảm thuận lợi cho người dân.
  4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo:

4.1. Bệnh viện Phụ sản trung ương;

4.2. Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế;

4.3. Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Sau 01 (một) năm triển khai thực hiện Nghị định số 10/2015/NĐ-CP, căn cứ các điều kiện quy định tại mục 1, 2, 3 nêu trên, giao Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bổ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế công nhận được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ngoài 03 Bệnh viện quy định tại mục 4 nêu trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664