Untitled 2
Nhiều đơn vị tư vấn là các công ty chứng khoán, công ty luật... bận rộn với các hợp đồng tư vấn M&A

Kinh doanh hoạt động thể thao

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết về điều kiện Kinh doanh hoạt động thể thao?
Luật sư trả lời: Kinh doanh hoạt động thể thao chủ đầu tư kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện kinh doanh sau đây:
Điều kiện đối với kinh doanh hoạt động thể thao của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp:
1.1. Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp.
Cán bộ, nhân viên thể thao bao gồm: huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp, bác sĩ, nhân viên y tế.
1.1.1 Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp là người được chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.
1.1.2 Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền cấp.
1.2. Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp.
1.3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp.
1.4. Có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của câu lạc bộ.
Điều kiện đối với kinh doanh hoạt động thể thao của các doanh nghiệp thể thao
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của các doanh nghiệp thể thao
Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:
1.1 Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động
Cán bộ, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên gồm:
1.1.1 Huấn luyện viên thể thao
a) Huấn luyện viên thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là người có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng nhận chuyên môndo Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.
b) Số lượng huấn luyện viên thể thao làm việc tại doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm theo yêu cầu đặc thù từng môn thể thao.
1.1.2 Bác sĩ hoặc nhân viên y tế
a) Bác sĩ hoặc nhân viên y tế của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là người có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại điểm 1 mục II Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT.
b) Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có bác sĩ hoặc nhân viên y tế thường trực.
1.2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
1.2.1 Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
1.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị từng môn thể thao của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao là quy chuẩn được quy định trong luật từng môn thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch ban hành.
1.3. Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664