Kinh doanh khi buôn bán hải sản quy mô nhỏ có cần xin giấy phép kinh doanh?

0
131

Câu hỏi: Mình có người quen, họ muốn kinh doanh buôn bán hải sản quy mô nhỏ lẻ. Vậy có cần giấy phép kinh doanh không? Nếu cần phải có thì những người buôn bán hải sản ở chợ thì sao? Cơ bản ko ai có giấy phép hành nghề. Xin cảm ơn ạ!

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi, Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về các trường hợp không cần đăng ký kinh doanh như sau:

“1. Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

a) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

b) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

c) Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

d) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

đ) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

e) Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.”

Vì vậy đối với những người buôn bán ngoài chợ nếu họ chỉ buôn bán vặt, không có cửa hàng và địa điểm cố định thì họ không cần phải đăng ký kinh doanh. Đối với trường hợp của bạn, nếu muốn mở cửa hàng nhỏ, kinh doanh hải sản thì vẫn phải thực hiện đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên nếu thuộc trường hợp tại Khoản 2, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.” 

Và thuộc các trường hợp nêu trên nếu buôn bán không có địa điểm cố định và thu nhập thấp thì không phải đăng ký kinh doanh.