XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH DỊCH VỤ “CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TẠI NHÀ”

0
67

Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà là một trong các loại hình hoạt động của Cơ sở dịch vụ y tế theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP. Theo đó, để được cấp phép hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà, đơn vị cung cấp dịch vụ cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức “Cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại nhà”

Căn cứ quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Các cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cung cấp các dịch vụ như thay băng, cắt chỉ; vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; chăm sóc mẹ và bé; lấy máu xét nghiệm, trả kết quả; chăm sóc người bệnh ung thư và các dịch vụ điều dưỡng khác tại nhà phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1.1. Cơ sở vật chất: Có địa điểm cố định.

1.2. Thiết bị y tế: Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.

1.3. Nhân sự:

 1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 45 tháng.
 2. Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản;
 3. Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác), việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn của người đó.
 4. Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở

1.4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

2. Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức “Cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại nhà”

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
 2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);
 5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
 7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

3. Thẩm quyền cấp phép: Sở Y tế nơi Cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại nhà đặt trụ sở.

4. Thời gian cấp phép: Trong vòng 45 – 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.