Untitled 2

1%/năm là mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng

Đây cũng là mức lãi suất tối đa được áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn.

Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất tối đa là 6%/năm, riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,5%/năm.

Đây là quy định tại Quyết định số 498/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 03 năm 2014.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định này.

Để tìm hiểu chi tiết Quyết định số 498/QĐ-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664