Untitled 2
thu-lao-va-hoa-hong-moi-gioi-bat-dong-san

Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng tối thiểu 300% lương

Ngày 23/06/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Thông tư này chỉ rõ, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được hưởng ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường; đối với ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức hưởng ít nhất bằng 200% hoặc 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, mức lương làm thêm giờ được xác định bằng đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

nhân với số sản phẩm làm thêm và mức ít nhất 150%, 200% hoặc 300%, tùy theo ngày làm việc thêm giờ là ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần hay ngày lễ, Tết. Riêng đối với người lao động làm việc vào ban đêm, thời gian mỗi giờ làm sẽ được hưởng thêm ít nhất 30% tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Căn cứ tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động có thể lựa chọn trả lương cho người lao động theo thời gian; theo sản phẩm hoặc khoán, bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/08/2015.

Nguồn: luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BAN TIN

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9

1. Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-BTC về …

Chat Zalo: 0904340664