Untitled 2

LỆ PHÍ NUÔI CON NUÔI TỪ 400.000 /1 TRƯỜNG HỢP

Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước là 400.000 đồng/trường hợp là nội dung được quy định trong Nghị định số 114/2016/NĐ-CP. Nghị định này quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tại Điều 6 của Nghị định này quy định chi tiết mức thu lệ phí. Theo đó ngoài lệ phí 4 trăm nghìn đối với đăng ký nuôi con nuôi trong nước như trên thì còn có mức lệ phí đối với trường hợp có yếu tố nước ngoài có thể từ 4 triệu 500 đến 9 triệu. Cụ thể, Mức thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận con nuôi là công dân Việt Nam: 9.000.000 đồng/trường hợp. Mức thu lệ phí thu đối với trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi là công dân Việt Nam: 4.500.000 đồng/trường hợp. Mức thu lệ phí thu đối với trường hợp người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi: 4.500.000 đồng/trường hợp.

Nghị định cũng quy định trường hợp miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi. Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi bao gồm: một là  cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; hai là  người nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Luật nuôi con nuôi và văn bản hướng dẫn; ba là người có công với cách mạng nhận con nuôi và bốn là miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

Các trường hợp được giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi là: Cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc Nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664