Untitled 2
Luật sư Hà Hoàng Lê đang tư vấn cho khách hàng
Luật sư Hà Hoàng Lê đang tư vấn cho khách hàng

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo Luật đầu tư

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện là lĩnh vực chỉ được thực hiện đầu tư với các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Tại Điều 27 Luật đầu tư quy định các lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

– Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

– Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng.

– Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

– Dịch vụ giải trí.

– Kinh doanh bất động sản.

– Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thêin nhiên; môi trường sinh thái.

– Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo.

– Một lĩnh vực khác theo qui định của pháp luật;

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực trên, các lĩnh vực đầu tư còn bao gồm các lĩnh vực theo lộ trình cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng như nhà đầu tư trong nướctrong trường hợp nhà đầu tư trong nước sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664