Untitled 2

Loại Hợp đồng lao động áp dụng khi ký lần thứ 3 liên tiếp?

Trong chương trình phát thanh Kinh doanh và pháp luật, phát trên hệ VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam, luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật SBLAW đã có bài trả lời khán thính giả về vấn đề hiệu lực của Hợp đồng lao động áp dụng khi ký lần thứ 3 liên tiếp?

Chúng tôi trân trọng ghi lại nội dung bài phỏng vấn:

BTV: Tôi đang làm nhân viên kế toán tại một công ty tư nhân ở Hà Nội từ tháng 3/2013. Sau 01 tháng thử việc, Công ty đã ký với tôi một hợp đồng lao động thời vụ 03 tháng. Vì muốn khẳng định thêm năng lực của tôi nên khi hết hạn Hợp đồng, Công ty tôi lại ký tiếp một hợp đồng 03 tháng nữa. Hết thời hạn, Công ty ký với tôi Hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng. Vậy, xin Luật sư cho biết, việc áp dụng Hợp đồng thời vụ và Hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng của Công ty với tôi có đúng pháp luật không? Hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng của tôi hiện tại có khác gì với Hợp đồng không xác định thời hạn về quyền lợi và nghĩa vụ của tôi với công ty không?

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì việc Công ty sau khi ký liên tiếp 02 hợp đồng lao động thời vụ sau đó mới ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng là đã vi phạm quy định pháp luật về lao động.

Thứ nhất: Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động có quy định về loại Hợp đông lao động như sau:

“Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Như vậy sau khi Hợp đồng thời vụ 3 tháng lần đầu tiên hết thời hạn thì Công ty và bạn chỉ được ký thêm 01 lần Hợp đồng có thời hạn. Sau khi Hợp đồng thứ 2 hết hạn thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Vậy việc hai bên vẫn ký tiếp HĐLĐ có thời hạn 12 tháng là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động.

Mặt khác việc Công ty ký liên tiếp 02 Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm công việc kế toán có dấu hiệu vi phạm quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 22 BLLĐ đó là:

“Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác”.

Nếu việc ký HĐLĐ mùa vụ với bạn không để tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác thì lại vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 22 BLLĐ như trên.

Việc HĐLĐ 12 tháng hiện tại của bạn so với HĐLĐ không xác định thời hạn khách nhau như sau:

Thứ nhất: Về thời hạn của hợp đồng. HĐLĐ 12 tháng thì sau khi đến hạn đương nhiên HĐLĐ của bạn và Công ty chấm dứt. Hai bên không có quan hệ lao động. Còn HĐLĐ không xác định thời hạn thì không có quy định thời hạn chấm dứt của HĐ. Các bên chỉ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo các quy định pháp luật

Thứ 2: Về thời hạn báo trước nếu thực hiện việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Nếu HĐLĐ có thời hạn 12 tháng thì thời hạn báo trước là 30 ngày cong HĐLĐ không xác định thời hạn thì là 45 ngày.

Thứ 3: đó là căn cứ để đơn phương chấm dứt HĐLĐ là khác nhau. Đối với HĐLĐ có thời hạn thì người lao động chỉ được đơn phương chấm dứt HĐ trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 BLLĐ còn đối với HĐLĐ không xác định thời hạn thì không cần căn cứ.

Thứ 4: Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành thì nhười lao động ký kết HĐLĐ từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng và HĐLĐ không xác định thời hạn mới tham gia BHXH thất nghiệp. Như vậy nếu bạn là HĐLĐ 12 tháng thì sẽ không tham gia BHXH thất nghiệp.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664