Untitled 2
Luat-quan-nhan

Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng được thông qua

Ngày 26-11 Quốc hội đã thông qua Luật  số 98/2015/QH13, quy định về Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

Luật gồm có 07 chương, 52 điều, quy định các điều khoản về Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Cụ thể một sô vấn đề chính như sau:

* Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quyền, nghĩa vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

* Những điều quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng không được làm

 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định thành bốn nhóm hành vi mà quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng không được làm. Trong đó, có quy định chung và quy định cụ thể đối với từng đối tượng cho phù hợp với pháp luật có liên quan tại Điều 7 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua:

+ Chống mệnh lệnh; trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao;

+ Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

+ Những việc trái với pháp luật, điều lệnh, điều lệ và kỷ luật của Quân đội nhân dân;

+ Những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

* Nguyên tắc tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

 1. Theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Quân đội nhân dân.
 2. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bình đẳng giới.
 3. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 4. Đúng vị trí việc làm, chức danh và đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
 5. Ưu tiên tuyển chọn, tuyển dụng hạ sĩ quan, binh sĩ có thành tích xuất sắc phục vụ trong Quân đội nhân dân; người có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; người có tài năng; người dân tộc thiểu số.

* Quy định hạn tuổi phục vụ

 • Luật quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm, cấp uý là 52 tuổi đối với cả nam và nữ;

+ Thiếu tá, Trung tá là 54 tuổi và Thượng tá là 56 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.

 • Riêng chức danh chiến đấu viên, để đảm bảo sức khoẻ hoàn thành nhiệm vụ, luật quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ là đủ 40 tuổi.
 • Khi hết hạn tuổi phục vụ, các chiến đấu viên được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành.
 • Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được thì nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu.
 • Bên cạnh điểm mới nói trên, luật còn quy định, quân nhân chuyên nghiệp được phục vụ tại ngũ có thời hạn ít nhất 6 năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp hoặc phục vụ tại ngũ cho đến hết hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm;

+ Và khi quân đội có nhu cầu, quân nhân có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi, sức khỏe tốt và tự nguyện thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ nhưng không quá 5 năm.

 • Hạn tuổi cao nhất phục vụ trong quân đội của công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng được quy định phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.


*Quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với công nhân, viên chức quốc phòng

 • Luật quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với công nhân, viên chức quốc phòng trong trường hợp do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi,  nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm trở lên thì được nghỉ hưu.
 • Ngoài tiền lương theo được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí việc làm… quân nhân chuyên nghiệp còn được xét đến tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt;

+ Được xét hưởng phụ cấp thâm niên, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự,

+ Được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội,

+ Được thuê nhà ở công vụ và các chế độ, chính sách khác đối với lực lượng vũ trang.

 • Đặc biệt, khi chuyển ngành, quân nhân chuyên nghiệp sẽ được bảo lưu mức lương, phụ cấp thâm niên trong 18 tháng.

* Quy định về xử lý vi phạm

 • Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Quân nhân chuyên nghiệp khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì không được sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu; nếu bị phạt tù thì đương nhiên bị tước quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bản án có hiệu lực pháp luật.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Quý khách hàng có thể tải Luật này tại đây: 98_2015_QH13

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664