Untitled 2

Luật sư SBLAW tham gia rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP-EVFTA về sở hữu trí tuệ

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, luật sư Phạm Duy Khương giám đốc SHTT SBLAW đã có buổi trình bày tại hội thảo về rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP – EVFTA về sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, luật sư Khương đã trình bày về những điểm mà Việt Nam sẽ cần hoàn thiện để sửa đổi và bổ sung để cho phù hợp với những cam kết quốc tế.

Sau đây là nội dung của tài liệu hội thảo:

phan-sang-che_160826-bang-ra-soat-ip-tpp-sang-che-trang-cmts tpp_duoc-pham final_october-24-_tpp-docx

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đại sứ quán Hoa Kỳ đề cập SBLAW trong dach sách các luật sư tư vấn tại Hà Nội

Việc lập danh sách văn phòng luật sư và các công ty luật cho công …

Chat Zalo: 0904340664