Untitled 2

Luật sư SBLAW tư vấn pháp lý cho Microsoft về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Microsoft là một tập đoàn nổi tiếng và hang đầu thế giới về công nghệ thong tin và phần mềm.

Nhiều sản phẩm của Microsoft đã nổi tiếng tại Việt Nam và thế giới như Hệ điều hành windows và bộ sản phẩm office.

Tuy nhiên, các sản phẩm của Microsoft cũng bị vi phạm bản quyền rất phổ biến tại Việt Nam và trên thế giới.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Microsoft đã lựa chọn SBLAW là đối tác pháp lý, làm việc với các doanh nghiệp có vi phạm bản quyền tại Việt Nam nhằm yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và tiến hành mua bản quyền hợp pháp.

Những công việc của các luật sư SBLAW và của Microsoft cũng sẽ góp phần vào việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về một môi trường kinh doanh không có vi phạm bản quyền, thúc đẩy hoạt động sáng tạo.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664