Untitled 2

Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài.

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, trình độ ngoại ngữ cao, có hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật kinh doanh tại Việt Nam và những cam kết của Việt Nam trong WTO, SB Law có thể cung cấp cho khách hàng các ý kiến pháp lý mang tính chất sáng tạo và hữu ích trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của SB Law gồm những dịch vụ sau:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

-Tư vấn pháp lý đối với từng loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: gồm công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

–     Tư vấn về lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý.

–     Tư vấn phương thức hoạt động và Điều hành của doanh  nghiệp.

–     Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý  trong doanh nghiệp.

–     Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp.

–     Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn.

–  Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.

–   Tư vấn về lựa chọn địa bàn đầu tư và các ưu đãi đầu tư nếu có

–     Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như thuế, tài chính doanh nghiệp, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các tài liệu của nhà đầu tư:

–   Trên cơ sở các yêu cầu tư vấn và tài liệu của nhà đầu tư cung cấp, các Luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

–   Trong trường hợp nhà đầu tư cần luật sư tư vấn của chúng tôi tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp của Nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ xem xét và cử các luật sư giàu kinh nghiệm và phù hợp để tham gia hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư.

– Soạn thảo và đệ trình hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

–      Tư vấn và hoàn thiện, đưa ra phương án tối ưu nhất trong việc lựa chọn hình thức  đầu tư.

–      Tài liệu và văn bản đề nghị/đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

–      Lập dự án nghiên cứu khả thi (FS).

–      Tư vấn lập Hợp đồng hợp tác kinh doanh/Hợp đồng liên doanh.

–      Soạn thảo Giấy uỷ quyền và các tài liệu có liên quan.

–     Công chứng, dịch thuật các tài liệu  phục vụ cho việc đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam.

–     Các Văn bản, giấy tờ khác có liên quan trong từng trường hợp, tình huống cụ thể.

– Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

Trong quá trình hoạt động của mình, nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, S&B Law sẵn sàng cung cấp các dịch vụ sau:

–         Tiến hành tư vấn khả năng và tính khả thi của việc điểu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

–         Soạn thảo hồ sơ pháp lý và nộp hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

–     Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–         Thay mặt nhà đầu tư nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

–         Tư vấn thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa bàn, tỉnh khác.

Tư vấn thành lập chinh nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cùng với việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp là liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư còn lựa chọn hình thức thành lập các hiện diện thương mại khác như thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện. Dịch vụ của S&B Law gồm những dịch vụ cụ thể sau:

Đối với chi nhánh:

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

– Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

– Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi Nhánh, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Các luật sư của S&B Law sẽ tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý của việc thành lập Chi nhánh, sửa đổi nội dung hoạt động.

Đối với văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện là hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có chức năng làm văn phòng liên lạc, xúc tiến đầu tư và không có chức năng kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Các luật sư của SBLaw sẽ tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý của việc thành lập Văn phòng đại diện, cấp lại, sửa đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664