Untitled 2
Luật sư tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh
Luật sư Nguyễn Thanh Hà và công ty SBLaw

Luật sư tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên nhằm thực hiện một dự án kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

SBLaw cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh với những nội dung sau:

1. Tư vấn chung về giao dịch mục tiêu:

– Tìm hiểu các yêu cầu, mục đích cần hướng tới của Quý Khách hàng trong giao dịch mục tiêu;

– Phân tích, đánh giá các rủi ro pháp lý mà Quý Khách hàng cần lưu tâm trong quá trình tham gia thực hiện Giao dịch mục tiêu;

– Các vấn đề pháp lý cần quan tâm khác để bảo đảm tính pháp lý của Giao dịch mục tiêu.

2. Soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở bảo đảm tốt nhất quyền lợi của

Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Hiệu chỉnh dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở ý kiến đánh giá và

khuyến nghị của Quý Khách hàng).

3. Hỗ trợ đàm phán hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Phối hợp, hỗ trợ Khách hàng lên kế hoạch đàm phán Hợp đồng;

– Tham gia hỗ trợ Khách hàng trực tiếp đàm phán Hợp đồng với Đối tác;

– Hoàn thiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh trên cơ sở kết quả đàm phán

4. Sản phẩm chuyển giao cho khách hàng

Tài liệu chuyển phát bao gồm Hợp đồng hợp tác kinh doanh được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664