Untitled 2
Xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Khi người nước ngoài làm việc tại Viêt Nam thì cần phải có giấy phép lao động, SBLaw hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép lao động.

1.Dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

– Soạn thảo tài liệu xin cấp giấy phép lao động

– Thông báo cho Khách hàng các tài liệu hồ sơ cần chuẩn bị;

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tham vấn ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dự thảo hồ sơ xin cấp

giấy phép lao động;

– Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và gửi cho Khách hàng ký, đóng dấu.

– Thủ tục xin cấp Giấy phép lao động

– Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi tiến trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền;

– Thông báo cho Khách hàng tiến độ cấp giấy phép lao động;

– Thay mặt Khách hàng nhận kết quả cuối cùng tư cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2. Kế hoạch triển khai công việc như sau:

– Soạn thảo hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng.

– Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn tất việc soạn thảo hồ sơ tài liệu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và tài liệu từ Khách hàng.

3. Thủ tục xin cấp phép:

Trong thời hạn từ 10-15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, SBLaw sẽ hoàn tất việc xin giấy phép lao động cho Khách hàng.

Lưu ý: Chúng tôi lưu ý rằng, thời gian cấp phép không bao gồm thời gian cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc giải trình thêm về hồ sơ cấp phép. SB Law sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi lịch làm việc, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn hoặc không có khả năng cung cấp đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu dẫn đến tiến độ thực hiện công việc bị chậm trễ.

4. Sản phẩm chuyển giao cho khách hàng

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Giấy phép lao động được cấp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc đối với lao động phổ thông là bao lâu?

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW. Xin hỏi hiện nay vẫn còn …

Chat Zalo: 0904340664