Untitled 2

Luật sư tư vấn hợp đồng

Luật sư của S&B Law có khả năng tư vấn về lĩnh vực hợp đồng một cách chuyên nghiệp.

Luật sư của S&B LAW đã có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu trong việc tham gia soạn thảo các hợp đồng liên doanh, hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua cổ phần, hợp đồng của các cổ đông, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng đại lý và phân phối sản phẩm, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp và cầm cố tài sản, v.v…

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của chúng tôi bao gồm và không giới hạn:

– Kiểm tra và tư vấn pháp lý về các loại hợp đồng, bao gồm cả các hợp đồng quốc tế; thực hiện các sửa đổi, điều chỉnh nội dung hợp đồng nhằm đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng đó tại Việt nam.

– Cấu trúc hợp đồng kinh doanh đáp ứng các giao dịch và mục tiêu kinh doanh của khách hàng;

– Cơ cấu lại các giao dịch hợp đồng, soạn thảo hợp đồng mới hoặc soạn thảo lại các hợp đồng của khách hàng nhằm tối đa các quyền và lợi ích của khách hàng trong các giao dịch hợp đồng đó.

– Phân tích và đánh giá về giao dịch hợp đồng, và tư vấn cho khách hàng các vấn đề mang tính chiến lược trong đàm phán hợp đồng;

– Đại diện khách hàng đàm phán về nội dung hợp đồng với đối tác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664