Untitled 2

Luật sư tư vấn luật bất động sản

Thị trường Bất động sản Việt Nam có những đặc thù rất riêng và khác biệt, đòi hỏi trong mỗi giao dịch bất động sản, các doanh nghiệp, cá nhân phải có sự cẩn trọng và tốt nhất là nên nhờ các luật sư, công ty luật có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

S&B Law với đội ngũ luật sư am hiểu về pháp luật kinh doanh bất động sản, sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về giao dịch kinh doanh bất động sản; tư vấn về các khía cạnh của luật pháp liên quan đến bất động sản, bao gồm kinh doanh bất động sản, nhà ở và các vấn đề liên quan đến đất đai.

Dịch vụ tư vấn luật bất động sản của chúng tôi bao gồm:

– Thay mặt khách hàng đàm phán, thương thảo và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến bất động sản, như hợp đồng thuê, cho thuê thương mại, hợp đồng phát triển bất động sản, hợp đồng xây dựng; tư vấn cho chủ sở hữu bất động sản, nhà đầu tư, bên cho vay tài chính, tổ chức quản lý và phát triển bất động sản, nhà thầu về các giao dịch đầu tư và thương mại liên quan đến bất động sản.

– Tư vấn về chính sách và các quy định của pháp luật Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; đưa ra những cảnh báo về những rủi ro và trở ngại về pháp luật trong lĩnh vực này;

– Đánh giá khả năng đạt được các giấy phép đối với những dự án bất động sản cụ thể của nhà đầu tư;

– Đề xuất những giải pháp để giải quyết vấn đề;

– Tư vấn về loại hình công ty để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Tư vấn cho nhà đầu tư và soạn thảo các tài liệu liên quan đến giao dịch bất động sản cụ thể;

– Kiểm tra và tư vấn về nội dung những tài liệu dự án bất động sản nhằm đảm bảo rằng những tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật;

– Tư vấn pháp lý về các giao dịch liên quan đến đất đai, bao gồm cả việc kiểm tra địa điểm khu đất nhằm đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy hoạch và chính sách phát triển đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng;

– Tư vấn và soạn thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến đền bù đất, giải phóng mặt bằng, phát triển và khai thác kinh doanh đất.

– Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ dự án và hoàn thành các thủ tục để đạt được các phê chuẩn cần thiết đối với dự án đầu tư bất động sản;

– Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư liên quan đến phát triển và vận hành kinh doanh dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664