Luật sư tư vấn luật thương mại quốc tế

0
347

Ngày nay Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng đang là nhà xuất khẩu lớn trên thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta ngày càng tăng.

Khi giao thương với các đối tác nước ngoài, các doanh nghiệp và doanh nhân cũng cần có sự hỗ trợ của các luật sư tư vấn luật thương mại quốc tế.

SBLAW là hãng luật tư vấn luật kinh doanh quốc tế, chúng tôi có nhiều luật sư tư vấn, có thể hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch thương mại quốc tế, đảm bảo các giao dịch được diễn ra an toàn và tránh được các rủi ro.

Dịch vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm:

– Thương thảo và tư vấn thực hiện các loại Hợp đồng, trong đó đặc biệt là hợp đồng OEM;

– Tư vấn, soạn thảo, đàm phán và rà soát Hợp đồng xúc tiến thương mại quốc tế, Hợp đồng môi giới thương mại quốc tế, và Hợp đồng đại lý thương mại quốc tế;

– Tư vấn, đàm phán, soạn thảo và rà soát Hợp đồng mua – bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng xuất – nhập khẩu;

– Tư vấn, soạn thảo và tra soát Hợp đồng gia công và lắp ráp, hợp đồng tạm nhập và tái xuất;

– Tư vấn, cử luật sư tham gia đàm phán và soạn thảo và tra soát Hợp đồng hỗ trợ ký thuật;

– Tư vấn, soạn thảo và rà soát Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế trong thương mại;

– Tư vấn, soạn thảo và tra soát các hợp đồng vận chuyển hàng hóa theo đường biển-hàng không-đường bộ;

– Thương thảo và quản lý Thư tín dụng (L/C), tài khoản Escrow;

– Tư vấn về hoạt động franchise quốc tế

– Tư vấn thủ tục Đăng ký giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa xuất-nhập khẩu;

– Tư vấn và soạn thảo về hợp đồng logistic.

– Tư vấn thủ tục cấp giấy phép xuất – nhập khẩu, giấy phép phân phối hàng hóa;

– Tư vấn về vấn đề sở hữu trí tuệ quốc tế, tranh chấp sở hữu trí tuệ, mất quyền đối với nhãn hiêu, sáng chế.

– Tư vấn thực hiện thủ tục Hải quan và Thuế;

– Tư vấn thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam;

– Tư vấn và đại diện khách hàng trong các thủ tục trọng tài, tranh tụng trước toà về các thương mại.