Untitled 2
sd

Lưu ý những điểm mới trong Bộ luật lao động.

SBLAW tổng hợp một số điểm mới của Bộ luật lao động có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 để Quý khách hàng tham khảo:

 1.Đối với hợp đồng lao động

Tiền lương trong thời gian thử việc của NLĐ “ít nhất phải bằng 85%” so với mức 70% của quy định theo Bộ luật cũ.

Cho thuê lao động, đây là lần đầu tiên quy định này chính thức được công nhận tại Việt nam.

Người đại diện của chủ sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với người lao động là người đại diện theo pháp luật, hoặc người được ủy quyền bằng văn bản.

Tuy nhiên, người ký vào Quyết định kỷ luật lao động lại phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, trừ trường hợp kỷ luật bằng hình thức khiển trách, thì người đại diện theo ủy quyền có thể thực hiện

2.Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 01 ngày, trong trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

NLĐ được nghỉ 10 ngày/năm hưởng nguyên lương, trong đó tết âm lịch được nghỉ 5 ngày.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi …

Chat Zalo: 0904340664