Untitled 2
Lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để tránh đầu tư công sức và chi phí vô ích cho việc nộp đơn, bạn cần cân nhắc khả năng được đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

  1. Liệu đối tượng dự định đăng ký có thuộc danh mục đối tượng không được bảo hộ hay không?
  2. Liệu kiểu dáng công nghiệp mà bạn muốn đăng ký có tính mới hay không?
  3. Liệu kiểu dáng công nghiệp mà bạn muốn đăng ký có tính sáng tạo hay không?
  4. Liệu kiểu dáng công nghiệp mà bạn muốn đăng ký đã thuộc sở hữu của người khác hoặc đã có người nào khác nộp đơn đăng ký hay chưa?

Để đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp, bạn có thể tự mình hoặc sử dụng dịch vụ của cục sở hữu trí tuệ để tra cứu thông tin về kiểu dáng công nghiệp từ các nguồn sau đây:

  1. Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng.
  2.  Đăng bạ quốc gia về kiểu dáng công nghiệp được lưu giữ tại Cục sở hữu trí tuệ
  3.  Cơ sở dữ liệu về các kiểu dáng công nghiệp được nộp lưu quốc tế theo thỏa ước La Hay, do Tổ chức Sở hữu trí tuê thế giới (WIPO) công bố trên mạng internet (http://www.ipdl.wipo.int)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664