Untitled 2
mang thai ho

Mang thai hộ có được phép không?

Luật sư có thể cho chúng tôi biết Việt Nam hiện nay có cho phép mang thai hộ không?

Luật sư trả lời: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bổ sung chế định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Đây là quy định thể hiện tính nhân văn sâu sắc đáp ứng nhu cầu làm cha làm mẹ chính đáng của các cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật sinh sản.

Theo quy định của luật hôn nhân gia đình, việc mang thai hộ được quy định một cách chặt chẽ với các điều kiện sau:

1.  Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

2.  Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

–  Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật sinh sản;

–  Vợ chồng đang không có con chung;

–  Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

3.  Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

–  Là người thân thích cùng họ hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

–  Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

–  Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm mang quyền về khả năng thai hộ;

–  Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của chồng;

–  Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

4.  Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Để đảm bảo tính khả thi và quy định cụ thể chặt chẽ hơn về vấn đề này, Luật còn quy định giao cho Chính Phủ quy định chi tiết về các điều kiện này. Đồng thời, Luật cũng quy định những nội dung cơ bản phải có trong thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ và chồng nhờ mang thai hộ và vợ chồng người mang thai hộ.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Người Do Thái dạy con nhận biết tiền từ khi con 3 tuổi

Quản lý tài sản của con

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi đã ly hôn được 5 năm, có 1 con …

Chat Zalo: 0904340664