Untitled 2

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài

Trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần quan tâm tới vấn đề nộp Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, SBLAW cung cấp tại đây biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài để doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Doạnh nghiệp có thể tải biểu mẫu tại đây: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664