Untitled 2

Mẫu Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu

Khi khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, khách hàng có thể nhờ sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư từ SBLAW. Để nhận được sự tư vấn và trợ giúp pháp lý, quý khách hàng cần ký vào Giấy ủy quyền với nội dung như dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi, người ký tên dưới đây: …………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Tại đây uỷ quyền cho: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B

Địa chỉ: Tầng 18, 85 Vũ Trong Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Được thay mặt tôi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/sáng

chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam bao gồm các công việc sau:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu/kiếu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích

Nộp đơn đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng/li xăng nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/

kiểu dáng công nghiệp;

Nộp đơn ghi nhận việc sửa đổi đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng

công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích;

Nộp đơn yêu cầu cấp phó bản văn bằng bảo hộ và/hoặc bản sao có xác nhận Giấy chứng

nhận đăng ký nhãn hiệu/kiểu dáng công nghiệp/sáng chế/giải pháp hữu ích

Nộp đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng

Nộp đơn phản đối và/hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực của đơn và/hoặc Giấy chứng nhận đăng

ký nhãn hiệu/sáng chế/giải pháp hữu ích/kiểu dáng công nghiệp;

Tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tôi/chúng

theo đúng pháp luật hiện hành.

Vì vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN S&B được phép soạn các giấy tờ cần thiết, nộp hay

rút lại các giấy tờ, tài liệu, dịch các giấy tờ tài liệu, nộp các khoản lệ phí, và thực hiện tất cả

các công việc cần thiết cho việc đăng ký cũng như các công việc khác liên quan đến việc bảo

hộ pháp lý các quyền sở hữu trí tuệ nêu trên.

Làm tại …….. ngày ….. tháng…………năm 2014

KHÁCH HÀNG

(Ký/đóng dấu)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Vai trò của sở hữu trí tuệ cho phát triển thị trường cho sản phẩm Mật ong hoa nhãn và nhãn lồng Hưng Yên.

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của luật sư Nguyễn Thanh …

Chat Zalo: 0904340664