Untitled 2
Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là bao nhiêu - internet

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là bao nhiêu?

Câu hỏi: Tôi là Hạnh. Tôi xin hỏi, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa khuyến mại là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định như sau:

“1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

  1. Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

……”

Theo quy định của pháp luật thì mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa là 50% giá hàng hóa, dịch vụ khuyến mại đó.

Lưu ý: Các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại là 100%.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về vai trò của luật sư thương mại quốc tế trong việc tư vấn cho doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664