Untitled 2
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì - internet

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì?

Câu hỏi: Tôi là Sơn. Quý công ty cho tôi hỏi, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân và nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 16 Bộ luật Dân sự 2015 quy định năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được như sau:

Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.”

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau và có từ khi người đó sinh ra, chấm dứt khi người đó chết.

Đồng thời, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là:

–           Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.

–           Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.

–           Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi về Những điểm mới của chế định thừa kế trong Bộ luật dân sự trong chương trình Bạn và pháp luật, kênh VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Mời Quý vị xem nội dung tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664