Untitled 2

Nếu không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể bán nhà hay không?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 thì một trong những điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch là có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Vậy theo điểm trên các giao dịch về mua bán nhà ở thì phải có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, nếu không có căn nhà ấy không được tham gia giao dịch trừ các quy định tại Khoản 2 Điều 118. Cụ thể:

Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

– Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

– Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

– Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

– Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

– Nhận thừa kế nhà ở;

– Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664