Untitled 2

Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu

Ngày 12 tháng 11 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị dịnh số: 94/2012/NĐ-CP, Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, bãi bỏ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
Nghị định gồm có VI chương, 32 điều, quy định chi tiết một số nội dung như sau:
Quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm;
Áp dụng đối với: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam;
Quy định về điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp phải có như:
– Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia-Rượu-Nước giải khát được phê duyệt;
– Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;
– Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam;…;
Về điều kiện cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh như: Phải có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành….;
Về giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu thì: Không quá 01 giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu trên 400.000 dân; Không quá 01 giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên 100.000 dân; Không quá 01 giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên 1.000 dân;
Về nhập khẩu rượu: Đối với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm rượu, chỉ doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh phân phối mới được nhập khẩu trực tiếp rượu;
Quy định về việc vi phạm và xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo các hình thức khác nhau;
Về trách nhiệm quản lý Nhà nước: Quy định trách nhiệm của: Bộ Công Thương; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664