Untitled 2
Kinh doanh bất động sản

Nhà đầu tư nước ngoài có thể Kinh doanh bất động sản (thuê, mua nhà để cho thuê lại) tại Việt Nam?

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài có thể Kinh doanh bất động sản (thuê, mua nhà để cho thuê lại) tại Việt Nam, mong SBLAW có thể tư vấn?

Luật sư trả lời: SBLAW có một số lưu ý như sau:

–         Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thực hiện dịch vụ kinh doanh bất động sản. Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền thuê, mua lại công trình xây dựng và cho thuê lại.

–         Vốn pháp định phải là 20 tỷ (tương đương với gần 100.000 USD)
Địa điểm thực hiện dự án: khi xin thực hiện dự án, chủ đầu tư đã phải xác định được địa điểm thực hiện dự án đầu tư để cơ quan nhà nước thẩm định. Theo đó, nếu chỉ thuê, mua nhà để cho thuê lại thì phải văn bản thỏa thuận với chủ sở hữu nhà/công trình xây dựng về nội dung này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664