Nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp của công ty Việt Nam

0
433

Câu hỏi: 1. Pháp nhân.

– Chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài

– Cty A tại Việt Nam

– Chủ sở hữu Công ty A là người nước ngoài

Đây là hình thức Nhà đầu tư nước ngoài mua Công ty của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Phương pháp làm việc này như thế nào? Vấn đề ngân hàng có bảo lãnh được không?

Trả lời: Theo nội dung của Luật đầu tư năm 2014 thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, khi Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành mua phần vốn góp trong các doanh nghiệp đã được thành lập tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phần/phần vốn góp.

Hồ sơ sẽ được gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất (tùy từng trường hợp cụ thể).

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan chức năng sẽ tiến hành cập nhật nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn đang trong thời gian lấy ý kiến góp ý về nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn ban hành các mẫu biểu theo quy định của Luật đầu tư mới năm 2015.

Do vậy, trong thời gian ngắn hạn tới, có nhiều khả năng, thủ tục pháp lý đối với việc mua lại phần vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ bị trì hoãn một thời gian cho đến khi ban hành xong thông tư hướng dẫn.