Untitled 2

Sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH

https://luatsu-vn.com/giai-quyet-tranh-chap-dat-dai/Về cơ bản, không có nhiều sự khác biệt đáng kể nào giữa hình thức công ty TNHH và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc thuận lợi hay không thuận lợi của mỗi loại hình công ty phụ thuộc rất nhiều vào triết lý quản lý cũng như chính sách của mỗi nhà đầu tư.

Do vậy, để thuận tiện cho việc theo dõi, SBLAW gửi tới Quý khách hàng dưới đây bản so sánh tóm tắt giữa loại hình công ty cổ phần và Công ty TNHH để Quý khách hàng tham khảo:

Tiêu chí phân loại Công ty cổ phần Công ty TNHH
Số lượng thành viên/Cổ đông tối thiểu Tối thiếu có 3 thành viên và không giới hạn số thành viên 1 đối với công ty TNHH 1 thành viên và 2 đối với Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên

Giới hạn tối ta thành viên là 50

Cơ quan điều hành cao nhất Đại hội đồng cổ đông Chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên và Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên
Cơ quan quản lý trung gian Hội đồng quản trị
Tổng Giám đốc/Giám đốc
Tổng Giám đốc/Giám đốc
Hình thức huy động vốn khi cần tăng vốn Chào bán cho các Cổ đông hiện hữu
Chào bán riêng lẻ ra bên ngoài
Chào bán rộng rãi trên thị trường chứng khoán
Các thành viên hiện hữu tự tăng vốn góp
Kêu gọi thêm thành viên góp vốn
Chuyển nhượng vốn góp Tự do chuyển nhượng vốn góp sau 3 năm kể từ khi thành lập Chỉ được chuyển nhượng cho các thành viên khác theo tỷ lệ góp vốn tương ứng trong công ty, trừ khi các thành viên hiện hữu khác từ chối mua hoặc không mua hết phần vốn góp chào bán

 

>> Xem thêm : Dịch vụ Giải quyết tranh chấp đất đai

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời tạp chí luật sư Việt Nam

Luật sư là gì? Những điều cần biết về luật sư

Ngày nay, pháp luật đã ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống …

Chat Zalo: 0904340664